Portfoliové investice

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Portfoliové investice

Strategie založená na rozptýlení rizika mezi různé typy cenných papírů. Vlastnictví takové části akcií, které neumožňuje podíl na řízení společnosti.

Menu Zavřít