Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2 % z hodnoty majetku fondu ročně.

Menu Zavřít