Poměrový ukazatel nákladů (Expense Ratio)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Poměrový ukazatel nákladů (Expense Ratio)

Ukazatel, který poskytuje investorovi pohled na efektivnost fondu ve věci nákladů. Je stanovený jako podíl celkových nákladů k čistým aktivům, přičemž se bere průměrná měsíční hodnota čistých aktiv.

Menu Zavřít