Pojistné období

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pojistné období

Časové období, na které se sjednává pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Menu Zavřít