Pojistná částka

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuelně z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Menu Zavřít