Podfond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Podfond

Lucemburské investiční společnosti typu SICAV se typicky dělí na několik tzv. subfondů (podfondů), které se však v praxi chovají jako jednotlivé fondy, které mají vlastní investiční strategii a vlastní ISIN. Subfondy z jedné rodiny mívají společnou základní část prospektu emitenta, avšak v praxi se mohou chovat značně nezávisle.

Menu Zavřít