Giant cap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Giant cap

Jedná se o společnosti s obrovskou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za obrovskou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace přesahující 25 miliard dolarů). Toto označení se příliš často nepoužívá, zpravidla se tyto firmy zařazují do skupiny large capů.

Menu Zavřít