Gearing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Gearing

Gearing by se dal volně přeložit jako ukazatel zadluženosti firmy. Používá se ve finanční analýze a vyjadřuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Obyčejně se vyjadřuje v procentech, ukazuje, do jaké míry je hlavní činnost firmy financovaná cizími zdroji versus prostředky akcionářů/majitelů.

Zadluženost firmy lze vyjádřit několika ukazateli, včetně poměru cizího a vlastního kapitálu (debt to equity ratio), poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům (equity ratio) nebo krytí dluhové služby (debt-service coverage ratio), který vypočítáme jako poměr čistého provozního zisku a budoucími splátkami jistiny a úroků z dluhu.

Přijatelná míra zadluženosti je odlišná pro každé odvětví, a proto vysoký poměr nemusí nutně znamenat negativní jev, například 70%zadluženost není problém pro státní monopol, který je financován i přes různé dotace. Na druhou stranu pro technologický startup by mohla být vysoká zadluženost likvidační. 

Ukazatel zadluženosti je jedním z hlavních kritérií rozhodování o poskytnutí půjčky nebo její prodloužení.

Menu Zavřít