Forfaiting

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Forfaiting

Forfaiting je jednou z forem financování aktiv, které umožňuje exportérovi získat hotovost v krátké době tím, že prodá své střednědobé a dlouhodobé pohledávky (splatnost delší než 180 dní), které má za importérem. Jejich prodejem se tak vyhne riziku nezaplacení a získá hotovost rychleji.

Forfaiter je banka nebo jiná finanční instituce, která od exportéra nezaplacené pohledávky koupí, importér je pak zaplatí této insituci. Pohledávky by měly být denominované v některé z volně směnitelných měn, měly by přesahovat hodnotu 200 000 USD a musí být zajištěné bankovní zárukou nebo směnkou.

Forfaiting se podobá faktoringu, kde jde též o odkup pohledávek, rozdíl je jednak v požadavku na zajištění a v tom, že forfaitingem se předávají spíše jednotlivé pohledávky, kdežto faktoring odkupuje blok pohledávek.

Menu Zavřít