Factoring

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Factoring

Factoring je finanční transakce, při které podnik prodá své pohledávky třetí straně (faktorovi) za sníženou cenu. Podnik se k tomuto kroku většinou rozhodne z důvodu akutní potřeby hotovosti. Faktoring se tak může stát formou financování a nahradit krátkodobé bankovní úvěry.

Ve faktoringu vystupují tři strany, podnik, který prodává svoje pohledávky (faktury), ten, kdo je odkupuje (faktor, nejčastěji banka) a dlužník, který bude platit novému majiteli pohledávek.

Kromě výše zmíněného motivu vstupu do faktoringové transakce je zde důležité i přenesení rizika za nezaplacení pohledávky na faktora a dále přenesení zodpovědnosti za správu pohledávek - jejich evidenci, pojištění nebo komunikaci s celními úřady.

Menu Zavřít