Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

Zneužití veřejnosti nepřístupných informací k vlastnímu obohacení. Jedná se například o obchodování s cennými papíry společnosti osobou, která má informace, které nejsou veřejně dostupné. Osoba může získat takové informace vzhledem k zvláštnímu vztahu ke společnosti. Vzhledem k finančním skandálům v 80.Letech je důvěrné obchodování nelegální na všech významných trzích.

Menu Zavřít