Daňový bonus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Daňový bonus

Daňový bonus je případ, kdy daňové zbýhodnění na vyživované dítě překročí vypočítanou daň. Tuto výslednou hodnotu pak stát poplatníkoví vyplatí. Daňový bonus je spojen jen s příjmem fyzických osob. Upravuje ho zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, § 35c a § 35d.

Na daňový bonus mají nárok poplatníci, kteří mají příjem ze zaměstnání nebo podnikání za podmínky, že jejich příjmy převýší ročne 6násobek minimální mzdy, což pro rok 2019 činí 80 100 Kč. Od tohoto roku se pak do této hranice nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Daňový bonus si může nárokovat jen jeden rodič vyživovaného dítěte. V roce 2019 činil měsíčně 1267 Kč na první dítě, 1617 Kč na druhé a 2017 na třetí a další.

Menu Zavřít