Daně

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Daně

Daně jsou nedobrovolné poplatky uvalené jak na fyzické, tak právnické osoby, které jsou vymáhané vládou za účelem financování státních aktivit. Daně rozlišujeme přímé (například daně z příjmu, z nabytí nemovitých věcí, silniční daň) a něpřímé (daň z přidané hodnoty). Za jistou formu daně můžeme považovat i zdravotní a sociální pojištění.

Z daní se financují projekty, které mají zlepšit život jejich platičů, může jít o infrastrukturu, policii, armádu nebo například školství. Daně jsou od nepaměti předmětem mnoha společenských sporů, nemusela je například platit šlechta, v dnešní době je hodně výrazný případ, kdy Amazon nezaplatil nic na daních pro rok 2018.

Konkrétní údaje o vybraných daních nalezneme třeba na Monitoru Ministerstva financí.

Menu Zavřít