WIOF (World Investment Opportunities Funds)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
WIOF (World Investment Opportunities Funds)

Fondy světových investičních příležitostí. WIOF je jméno seskupení mezinárodních investičních fondů, které nabízejí investorům možnost vytvořit si vlastní globálně rozložené portfolio v investičních fondech. Investoři si mohou vybrat z nabídky akciových fondů, obligačních fondů a tzv. rezervních fondů (fondy peněžního trhu). WIOF je společnost založená v souladu s právním řádem Velkovévodství Lucemburského ve formě akciové společnosti a má povahu společnosti s proměnlivým základním jměním. Předmětem činnosti WIOF je investice do převoditelných cenných papíru, jako jsou akcie a dluhopisy, s cílem maximalizace výnosu pro akcionáře ve formě kapitálových nebo měnových výnosu či periodických příjmů. Tohoto hlavního cíle může být dosahováno též investicemi do jiných druhů převoditelných cenných papíru nebo hotových peněz v rozsahu, v jakém to umožňují investiční omezení uvedená v Prospektu. Investoři mají možnost investovat do jednoho nebo více pod-fondů a tak si sami zvolit nejen trhy a měny, které jsou pro ně nejvýhodnější, ale i typ aktiv, kterým dávají přednost - akcie nebo dluhopisy.

Menu Zavřít