Veřejný trh s cennými papíry

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Veřejný trh s cennými papíry

Je takový trh, kde k tomu oprávněný organizátor veřejného trhu organizuje nabídku a poptávku cenných papírů na určeném místě a ve stanovenou dobu a vypořádává zde uzavřené obchody: ve vztahu k České republice se jím rozumějí: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM - Systém, a.s.

Menu Zavřít