Value Date

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Value Date

Datum, ke kterému protistrany finanční transakce souhlasí s vypořádáním svých závazků, tedy směně plateb. U spotových měnových transakcí value date běžně následuje po uplynutí dvou obchodních dnů. Známo též pod pojmem maturity date.

Menu Zavřít