Úroková sazba

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Úroková sazba

Úroková sazba (interest rate) je procentuální vyjádření úroku k jistině za určité období. Úrok je podíl/část půjčených nebo uložených peněz. Celkový úrok z půjčky či depozitu závisí na velikosti jistiny, úrokové sazbě, četnosti připisování úroků a délce období, na kterou jsou peníze půjčené či uložené.

Výšku úrokové sazby ovlivňují faktory jako:
- měnová politika centrální banky
- měna jistiny
- délka období, na které se peníze půjčují/ukládají
- inflace
- riziko nesplacení půjčky dlužníkem  

Obvykle se úroková sazba uvádí jako roční, p.a. (per annum), méně často jako půlroční, čtvrtletní, mešíční nebo denní.

Menu Zavřít