Účastníci vyrovnání

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Účastníci vyrovnání

Dlužník, manžel dlužníka, spoludlužníci a ručitelé dlužníka, pokud spolupodepsali návrh na zahájení vyrovnání, a věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky a nejsou plně uspokojeni.

Menu Zavřít