Prospectus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Prospectus

Legální dokument nabízející ke koupi příslušné cenné papíry. Tento dokument je vyžadovaný zákonem o cenných papírech 1933 a musí obsahovat předmět nabídky, včetně podmínek, vydavatele, cíle (platné pro fondy) nebo plánované použití peněz (platné pro cenné papíry), historické účetní výkazy, a další informace, které mohou zájemcům pomoci v rozhodování, zda je pro ně investice právě do těchto cenných papírů nebo fondu vhodná.

Menu Zavřít