Produktivita práce

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Produktivita práce

Produktivita práce je ukazatel, který měří výstup/vstup domácí ekonomiky za hodinu. Konkrétně jde o množství reálného domácího produktu vyrobeného člověkem za hodinu. Zvýšování produktivity práce je závislé na třech hlavních faktorech: míra automatizace, nové technologie a lidský kapitál.

Pokud bude například reálný HDP ekonomiky 10 bilionů dolarů a agregovaný počet odpracovaných hodin 300 miliard, zjistíme jejich vydělením produktivitu práce ve výši 33 dolarů za hodinu. Pokud by reálný HDP vzrostl na 20 bilionů a počet odpracovaných hodin na 250 miliard, šlo by o nárůst produktivity práce o 72%.

Menu Zavřít