Prodejní cena (podílového listu)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Prodejní cena (podílového listu)

Je cena za kterou investiční společnost vydává podílové listy na základě postupu, schváleného Komisí pro cenné papíry, popř. uvedeného ve statutu fondu. Obecně se prodejní cenou rozumí aktuální hodnota podílového listu, stanovená společností ke dni vydání.

Menu Zavřít