Prioritní akcie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn jmenovitých hodnot všech prioritních akcií u dané společnosti nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu Těchto akcií tím, že s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však ožívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena. Z prioritních akcií může též vyplývat možnost vyloučení nebo omezení jejich vlastníků na přednostním upisování nově vydaných akcií.

Menu Zavřít