Primary distribution

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Primary distribution

Prvotní prodej firemních cenných papírů. V tomto případě výnosy z prodeje náleží přímo společnosti. Opakem je sekundární distribuce, kdy existující akcionář nabízí k prodeji akcie příslušné společnosti a také přijímá zisky z prodeje.

Menu Zavřít