Přihláška pohledávky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Přihláška pohledávky

Procesní úkon, jímž konkursní věřitel přihlašuje svoji pohledávku u konkursního soudu. Tato přihláška musí být podána ve dvojím vyhotovením ve lhůtě 30 dní od prohlášení konkursu. Zmeškání této lhůty nemá za následek zánik práva, má však nepříznivé procesní důsledky.

Menu Zavřít