Preferred stock

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Preferred stock

Základní cenný papír, jehož držitelům jsou vyplaceny divedendy před vyplacením dividend běžným majitelům akcií. Stejně jako v případě kmenových akcií i přednostní akcie reprezentují částečné vlastnictví ve společnosti, ačkoli preferovaní akcioví podílníci nemají výhodu hlasovacích práv, jako běžní akcionáři. Hlavní výhodou vlastnictví přednostních akcií je to, že investor má větší nárok na majetek společnosti, než běžní akcionáři. Preferovaní podílníci obdrží dividendy vždy před běžnými akcionáři a v případě, že společnost zbankrotuje, preferovaní podílníci jsou vyplaceni před běžnými akcionáři.

Menu Zavřít