Předběžný správce

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Předběžný správce

Institut předběžného správce nově zavedla novela o konkurzu a vyrovnání, která vstoupila v platnost 1.5.2000. Má zabránit tomu, aby soud zbytečně neprohlásil konkurz na společnost, která by zatím ztratila zakázky a prestiž u obchodních partnerů. Soud předběžného správce ustanoví, má-li podezření, že dlužník je v úpadku. Jeho úkolem je zamezit vedení společnosti manipulovat s účetnictvím, zabránit odlivu majetku a ochránit tak věřitele a zaměstnance podniku. Pokud by společnost vstoupila do úpadku, měl by být konkurzním správcem ustanoven předběžný správce.

Menu Zavřít