Poptávka

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Poptávka

Poptávka představuje množství zboží nebo služeb, které je spotřebitel nebo skupina spotřebitelů ochotna a schopna koput za danou cenu v daném čase.

Závislost mezi cenou a množstvím poptávaného zboží vyjadřuje křivka poptávky. Faktory ovlivňující poptávku po daném zboží jsou především cena zboží a cena substitutu nebo komplementárního zboží, disponibilní příjem, preference, očekávání spotřebitele ohledně budoucí ceny, přímu a dostupnost zboží nebo také to, jestli jde o zboží základní nebo luxusní.

Základní vztah mezi cenou a poptávaným množstvím.

Menu Zavřít