Point and figure chart

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Point and figure chart

Druh technického grafu, který nepoužívá k zobrazování cen časové období. Vzrůstající ceny se označují symboly X a klesající ceny pak symboly O. Každá zaznamenaná cena se nazývá box.

Menu Zavřít