Plug

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Plug

Plug je anglický termín pro dokumenty nepodloženou úpravu účetního zápisu nebo hlavní knihy.  Tato úprava se používá jen pro nemateriální neúmyslné chyby, které vznikly lidskou chybou nebo například zaokrouhlováním. 

Použití plugu je pro firmu při nemateriálních rozdílech při rekonciliaci výhodnější než časově a nákladově náročné dohledávání chyby. Plug by měl být použit jen ve výjimečných situacích.

Častým "zacpáváním" chyb tímto způsobem může vést ke zkreslení různých ukazatelů finančních analýzy, chybného plánování rozpočtu nebo kapitálové struktury. V neposlední řadě by to mohlo znamenat pro externí i interní uživatele finančních výkazů, že je účetnictví dysfunkční.

Menu Zavřít