Pevné termínové obchody

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pevné termínové obchody

Obchody se zbožím, devizami a cennými papíry, při kterých nedochází k dodávce resp. převzetí a úhradě za získanou hodnotu v den uzavření obchodní smlouvy, nýbrž v pozdějším termínu za cenu stanovenou v příslušné smlouvě. Jde tedy o smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím (smlouva o smlouvě budoucí), kde se obě strany zavážou v budoucnu plnit své závazky podle předem sjednaných podmínek. Jedná se o forwardové kontrakty, kontrakty futures a swapové kontrakty.

Menu Zavřít