Pay-out ratio

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pay-out ratio

Poslední vyplacená roční dividenda vydělena EPS (earning per share). Informuje o tom, jaká část čistého zisku byla použita na výplatu dividend. Společnost s vysokým pay-out ratio je vhodná pro konzervativní investory, kteří mají zájem na pravidelném příjmu z vlastněných akcií. Na druhé straně výplata velké části čistého zisku limituje finanční růst firmy. U většiny společností by suma vyplacených dividend neměla převýšit dvě třetiny zisku. Závisí to však na segmentu, v němž firma podniká. Například u trustů investujících do nemovitostí dochází k výplatě celého zisku z důvodu daňových úlev.

Menu Zavřít