Lock-limit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Lock-limit

Systém, při kterém se ceny mohou hýbnout max. o předem určenou hodnotu v jakémkoliv směru. Jakmile cena dosáhne v některém ze směru trhu svého limitu, je v tomto limitu uzavřena a tímto směrem se už v daném dni nehne. Tyto limitní hranice jsou běžně užívány ve futures trzích, např.obiloviny.

Menu Zavřít