Likvidátor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Likvidátor

Likvidátor je fyzická osoba, která má uplatnění v pojišťovnictví při likvidaci pojistné události nebo také při likvidaci firmy v úpadku.

Likvidátor pojistné události je zodpovědný za její zpracování. To znamená, že při nahlášení pojistné události posuzuje, jestli jsou podklady od klienta dostatečné a v souladě s pojistnou smlouvou. Dalším krokem po získání podkladů je samotný výpočet pojistného plnění.

Likvidátor společnosti je fyzická osoba, která je zopovědná za vypořádání všech závazků, pohledávek, propouštění zaměstnanců a vymazání společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor může být buď zvolený valnou hromadou (pokud je tak uvedeno ve společenské smlouvě) nebo ho stanoví soud.

Menu Zavřít