Letter of intent

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Letter of intent

Letter of intent (volně přeloženo dokument vyjadřující úmysl) je dokument, který slouží jako "dohoda o dohodě budoucí" mezi dvěma stranami. Používá se u většiny velkých byznysových transakcí a má formu dopisu.

Účelem tohoto dokumentu je formálně shrnout předběžnou dohodu než přijde na řadu vyjednávání. Zmiňuje, o čem je mimo vyjednávání možné mluvit, o čem ne. Poskytuje vodítko toho, jak by měly věci probíhat. Je běžné, že ho nejdříve napíše jedna strana a poté v reakci druhá. Ideálně pak najdou společnou cestu.

V letter of intent můžeme specifikovat závazné i nezávazné body a také důvěrné informace. Tímto způsobem můžeme specifikovat pro nás důležité záležitosti, oznámit, že spolu dvě strany vyjednávají a zároveň všechny strany chránit.

Menu Zavřít