Joint-venture

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Joint-venture

Joint venture je spojení dvou nebo více podniků, při kterém se shromažďují jejich prostředky za účelem dosažení vytyčeného společného cíle. Cílem může být nový projekt nebo byznysová aktivia.

Každý joint venture podnik je zodpovědný za své zisky, ztráty a náklady s tím spojené. Joint venture však vystupuje jako samostatná entita oddělená od ostatních podnikatelských záměrů jednotlivých podniků.

Join venture může, ale nemusí mít právní základ. Většinou však společně vytvoří akciovou společnost nebo společnost s ručením omezením. 

Menu Zavřít