Hodnotové akcie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Hodnotové akcie

Název označuje ty akcie, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu. To znamená, že v rámci segmentu, ve kterém se emise pohybuje, nebo vzhledem k celému trhu jsou podhodnocené. Mezi nejčastěji využívané metody pro jejich vyhledávání patří klasická účetní kriteria P/E (price-to-earnings ratio, tedy poměr tržní ceny akcie k zisku připadající na jednu akcii), market-to-book ratio (poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě) nebo price-to dividends ratio (P/D, poměr tržní ceny akcie k vyplacené dividendě).

Menu Zavřít