Historical volatility

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Historical volatility

Vychýlení ceny smlouvy během určitého období v minulosti. Obvykle se počítá převzetím standardní odchylky změny ceny během sledované doby.

Menu Zavřít