Hedžový fond (hedge fund)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Hedžový fond (hedge fund)

Investiční fond určený pro bohaté fyzické osoby či institucionální investory s minimální investicí 1 mil.USD. Tyto fondy se angažují ve zvláštních investičních strategiích, které bývají obvykle velice rizikové. Vysoká rizikovost je v rozporu termínem hedžový fond. Často mají velký pákový mechanismus (leverage) prostřednictvím výpůjček. Někdy přijímají opačné strategie vzhledem k tendencím na trhu.Zvláště aktivní byly během krize Evropského mechanismu měnových kurzů (European exchange rate mechanism) v září 1992, kdy krátce prodávaly určité měny v očekávání jejich devalvací. Hedžové fondy někdy vedou trh, a proto se jejich spekulace mohou vyplatit. Jedná se o sebenaplňující se věštby (self-fulfilling prophecy). Skutečnost, že jsou obvykle organizovány tak, aby se vyhnuli zákonům o cenných papírech, vede k diskusím o jejich regulaci. V USA se obvykle jedná o tzv. partnerství s ručením omezeným (limited partnership) se 100 a méně partnery či se jedná o tzv. off-shore funds s neamerickými investory. V obou případech se vyhýbají regulaci americké Komise pro cenné papíry (SEC). Hedžový fond může používat automatické příkazy k likvidaci portfolií (stop-loss orders), jestliže cena investice jde proti fondu o více než činí určité procento, čímž se omezují ztráty fondu.

Menu Zavřít