Gross margin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Gross margin

Gross margin neboli hrubá marže je rozdíl mezi výnosem a náklady na prodané zboží. Hrubá marže reprezentuje sumu peněz, která společnosti zůstane poté, co zaplatí přímé náklady spojené s výrobou prodaných produktů nebo poskytnutím prodaných služeb. Čím je hrubá marže větší, tím více peněz ve firmě zůstává.

Pokud například dostaneme 250 000 Kč za prodej zboží, na které jsme vynaložili 50 000 Kč za materiál a 100 000 Kč za práci, bude hrubá marže činit 100 000 Kč. Důležitá je také procentuální hrubá marže, která zde bude 100 000 (hrubá marže) : 250 000 (výnos z prodeje) x 100 (procent) = 40%. Pokud bychom tedy například nabídli odběrateli slevu 20%, snížilo by to naší hrubou marži na polovinu.

Peníze, které firma získá ve formě hrubé marže jsou poté použity na různé další nepřímé a režijní náklady, úroky z úvěru apod. Pokud bychom chtěli získát čistou marži (net margin), odečetli bychom od výnosů náklady všechny.

Menu Zavřít