Goodwill, Ocenění v bilanci

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Goodwill, Ocenění v bilanci

Goodwill, resp. negativní goodwill jsou v současnosti chápány v účetnictví jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik nebo jeho část (při majetkové akvizici) nebo podíl, či akcie podniku (při kapitálové akvizici) pořízený a akvizitorovým podílem na tržně oceněných položkách aktiv minus cizí kapitál získaných ke dni akvizice (směny). Takový goodwill představuje platbu akvizitora za očekávání budoucích ekonomických užitků. Goodwill (resp. negativní goodwill) by měl být během své doby životnosti postupně (obvykle lineárně) odpisován na vrub hospodářského výsledku

Menu Zavřít