Garantovaný certifikát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). Samozřejmě, že poskytnutá garance není zadarmo.Cenu za poskytnutou garanci zaplatí investor omezenou participací na pozitivním tržním vývoji. Například 80% participace znamená, že investor při kurzovním růstu ve výši 20,00 EUR, dostane vyplaceno pouze 16,00 EUR. Zbylé 4,00 EUR dostane emitent za poskytnutou garanci. Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativnější investory hledající vyšší zhodnocení.

Menu Zavřít