Fixing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Fixing

Je typem obchodování na Burze cenných papírů Praha, který spočívá v tom, že objednávky na nákup určitého cenného papíru od obchodníků s cennými papíry se průběžně shromažďují a v předem stanovený čas je určen (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován, přičemž při uspokojování poptávky dostávají přednost ti obchodníci, kteří nabídli nejvyšší cenu.

Menu Zavřít