Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

Průběžné kupování nebo prodávání podkladových nástrojů nebo opcí tak, aby stále bylo dosaženo uzavřené úrokové, akciové, měnové nebo komoditní pozice. Výsledkem takového zajišťování musí průběžně být uzavřená pozice. Používá se při zajištění portfolia vůči úvěrovému nebo tržnímu riziku prostřednictvím opcí. Dynamické zajišťování spoléhá na likvidní trh s nízkými transakčními náklady.

Menu Zavřít