Due diligence

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Due diligence

Due diligence v překladu znamená náležitá pozornost, v praxi se jedná o aktivity, které zkoumají společnost nebo osobu před podepsáním obchodní smlouvy

V některých státech je nařízena zákonem, v České republice se jedná o dobrovolnou činnost spojenou hlavně s akvizicemi, během které potenciální investor zkoumá a hodnotí společnost, kterou zamýšlí koupit. Cílem due diligence je získat co nejvíc kvalitních vstupů, na základě kterých bude možné učinit informované rozhodnutí.

Due diligence jako právní pojem vznikl v roce 1933 v USA při přijetí zákona o cenných papírech (Securities Act of 1933), ve kterém byla due diligence forma obrany brokerů v případě obvinění z nedostatečného zveřejnění podstatných informací, které souvisely s nákupem cenných papírů. Pokud broker provedl due diligence u firmy, jejíž akcie prodával a obeznámil investora s výsledky šetření, nemohl být obviněn z nedostatečného poskytnutí informací.

Menu Zavřít