Double Chance certifikáty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Double Chance certifikáty

Double Chance certifikáty nabízejí investorům možnost nadproporcionálním způsobem profitovat na kurzovním vývoji podkladového aktiva a to v předem definovaném rozpětí. Při emisi je toto rozpětí stanoveno počátečním a cílovým kurzem. Investor participuje až do cílového kurzu na růstu podkladového aktiva dvojnásobně Pokud pokladové aktivum poklesne pod hodnotu počátečního kurzu, participuje investor na poklesu stejnou měrou. Dosáhne-li podkladové aktivum cílový kurz, obdrží investor při splatnosti maximálně možný výnos. Zisk je vždy předem omezen na maximální částku, která je vymezena výší cílového kurzu.

Menu Zavřít