Doporučený minimální investiční horizont

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Doporučený minimální investiční horizont

Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková. Historie již několikrát ukázala, že může dojít k tomu, že ani doporučovaný investiční horizont nemusí být dostatečně dlouhým obdobím a není garancí ziskovosti investice. Stále platí, že hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky, a že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Menu Zavřít