Dlouhá pozice (long position)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Dlouhá pozice (long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii nebo komoditu), nebo spotově koupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo koupil tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také zvyšuje.Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na růst hodnoty nástroje. Dlouhé pozice se označují kladným znaménkem.

Menu Zavřít