Dividendový fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Dividendový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy. Jedná se obvykle o fondy s vysokým zastoupením dluhopisů nebo peněžních vkladů v portfoliu.

Menu Zavřít