Derivátová kombinace (derivative combination)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Derivátová kombinace (derivative combination)

V užším významu současné sjednání dvou či více derivátů se stejným podkladovým nástrojem. V širším významu současné sjednání dvou či více derivátů s rozdílnými podkladovými nástroji. Zvláštní část derivátových kombinací tvoří derivátové kombinace na rozpětí.

Menu Zavřít