Derivát jako forma odměny (remuneration derivative)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Derivát jako forma odměny (remuneration derivative)

Derivát použitý jako forma odměny zaměstnance či člena statutárního orgánu. Tento derivát není sjednán za tržních podmínek. Jinými slovy reálná hodnota takového derivátu v okamžiku sjednání je pro zaměstnance či člena statutárního orgánu kladná a pro firmu ve stejné výši záporná. Tato reálná hodnota zcela jednoznačně představuje odměnu člena či zaměstnance.

Menu Zavřít